ארכיאולוגיות של זיכרון

קבוצת המחקר "ארכיאולוגיות של זיכרון: ייסוד, שקיעה וחורבן", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"א-תשע"ג, בחנה את ההשפעה של אירועי חורבן ושל תהליכי הידרדרות וקריסה של חברות מורכבות, על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי. במסגרת זאת הקבוצה הבחינה בין הרישום השונה שהותירו תהליכי שקיעה ארוכי טווח שנבעו מניוון חברתי, תרבותי או כלכלי או משינויי אקלים גלובאליים, לבין אירועים דרמאטיים וחד פעמיים כמו כיבושים והרס או רעידות אדמה. הקבוצה בחנה את הזיקה שבין האירועים כפי שהם משתקפים במקורות הכתובים ובממצא הארכיאולוגי ובין הדרך שבה הם באים לידי ביטוי במיתוסים המכוננים של מגוון חברות קדומות. לאירועי חורבן, שהם הרגעים או התקופות שבהם החברות משתנות או חדלות מלהתקיים, יש השפעה מרובה גם על ההיסטוריוגרפיה של תהליכי כינון ושקיעה כאחד. הקבוצה ניסתה להבין גם כיצד השתנתה תפיסת האירועים במהלך הדורות וכיצד הפכו חלק מאירועי החורבן ללקחים פוליטיים או מוסריים וכיצד השפיע הזיכרון ההיסטורי על כיווני המחקר של הקהילות הארכיאולוגיות. במהלך מחקרה הקבוצה קיימה מספר סיורים, בהם למצודות הברזליות בנגב, לפטרה, להרודיון, ליפו וכן לתל חצור ועומרית.

חברות וחברי הקבוצה:

ד"ר שרון צוקרמן ז"ל, פרופ' רוני אלנבלום ז"ל, ד"ר נילי ואזנה, פרופ' גידי שלח, גב' מיכל ביטון, ד"ר אסנת סוויד, מר אורי דוידוביץ', מר גיא רק.