מלגאיות ומלגאי מנדל

 

 ים טרייבר

ד"ר סלין דבורס, אשורולוגיה

בניין מנדל, חדר 251 | celinedebourse@hotmail.com

 

 ים טרייבר

ד"ר אופיר חיים, יהדות ואסלאם בימי הביניים

בניין מנדל, חדר 256 | ofirhaim@gmail.com

 

ד"ר מיכאל לוקין

ד"ר מיכאל לוקין, המכון לאמנויות

בניין מנדל, חדר 255 | michael.lukin@mail.huji.ac.il

 

צילום: ים טרייבר

ד"ר סיון גורן ארזוני, שירה קדם-מודרנית

בניין מנדל, חדר 254 | sivangoren@gmail.com

 

צילום: ים טרייבר

ד"ר אורטל הרוש, ארכיאולוגיה

בניין מנדל, חדר 224 | ortal.haroch@mail.huji.ac.il

 

Mayer

ד"ר יעקב צ' מאיר, תולדות הספר העברי

בניין מנדל, חדר 230 | meir.yakov@gmail.com