מלגאיות ומלגאי מנדל

 

 ים טרייבר

ד"ר סלין דבורס, אשורולוגיה

בניין מנדל, חדר 251 | celinedebourse@hotmail.com

 

 ים טרייבר

ד"ר אופיר חיים, יהדות ואסלאם בימי הביניים

בניין מנדל, חדר 256 | ofirhaim@gmail.com

 

ד"ר מיכאל לוקין

ד"ר מיכאל לוקין, המכון לאמנויות

בניין מנדל, חדר 255 | michael.lukin@mail.huji.ac.il

 

ד"ר הדר פלדמן

ד"ר הדר פלדמן סמט, החוג למחשבת ישראל

בניין מנדל, חדר 254 | hadar.feldman@mail.huji.ac.il