חדשות

צרו קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים 9190501
טל': 02-5881279 |    f    | דוא"ל: scholion@savion.huji.ac.il 

הפעילויות של מרכז מנדל סכוליון

קבוצות מחקר, פרויקטים רב תחומיים במדעי הרוח ולימודי היהדות. בכל שנה נבחרת קבוצה אחת אשר פועלת במרכז למשך שלוש שנים, כאשר כל קבוצה כוללת ארבע חוקרות וחוקרים בכירים שלפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית, יחד עם ארבע תלמידות מחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מלגות מנדל, מלגות לבתר-דוקטורנטיות ובתר-דוקטורנטים מצטיינות ומצטיינים בתחומי מדעי הרוח והיהדות מהארץ ומחו"ל. בכל שנה נבחרות בין שתיים לשלוש מלגאיות, לתקופה של שלוש שנים. 

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג במטרה לעודד נתיבי מחקר רב תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי המתנהל בארץ ובעולם, והחל משנת תשע"ב המרכז כולל את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח. בביתנו שבקומה השנייה בבניין מנדל אנו שואפות ושואפים ליצור קהילה אקדמית רב תחומית ורב גילאית חיה ותוססת, שתשכיל לכונן ולקיים בין כתליה שיח פורה ופתוח.