הפעילויות של מרכז מנדל סכוליון

קבוצות מחקר. פרויקטים רב תחומיים במדעי הרוח ולימודי היהדות. בכל שנה נבחרת קבוצה אחת אשר פועלת במרכז למשך שלוש שנים, כאשר כל קבוצה כוללת ארבע חוקרות וחוקרים בכירים שלפחות שלושה מהם בעלי קביעות באוניברסיטה העברית, יחד עם ארבע תלמידות מחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים. 

מלגות מנדל. מלגות לבתר דוקטורנטיות ובתר דוקטורנטים מצטיינים ומצטיינות בתחומי מדעי הרוח והיהדות מהארץ ומחו"ל. בכל שנה נבחרות בין שתיים לשלוש מלגאיות, לתקופה של שלוש שנים. 

מרכז מנדל סכוליון הוקם בשנת תשס"ג במטרה לעודד נתיבי מחקר רב תחומיים אשר יעמידו את מדעי היהדות במרכז השיח התרבותי בארץ ובעולם. החל משנת תשע"ב המרכז כולל את כל התחומים והמקצועות של מדעי הרוח.

חדשות

צרו קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים 9190501
טל': 02-5881279 |    f    | דוא"ל: scholion@savion.huji.ac.il