מיפוי מחדש של אליטות בשלהי העת העתיקה: יהודים, נוצרים ופגאנים (תשפ"ג-תשפ"ה)

המחקר עוסק בנושא מרכזי לחברה אנושית קדומה ועכשווית כאחד: תחרות בין אליטות. בתחרות הזאת הקבוצה המנצחת משיגה שליטה על הקבוצות אחרות ועל מנת לבסס את מעמדה היא מציגה את דעות יריבותיה כשוליות ודוחקת את ערכיהן. המחקר מתבסס על מקורות חדשים ששופכים אור על התהליך המורכב של עלייתן ונפילתן של אליטות בשלהי העת העתיקה באימפריה הרומית ממערב, ובאימפריה הססנית ממזרח. הפרויקט שואף לקרוא תיגר על הדימוי העצמי הקנוני של האליטות הדומיננטיות, כגון דימויים של חז"ל (ביטוי שבעצמו מקבע את הקנוניזציה). מקורות ספרותיים, דוקומנטריים וארכיאולוגיים שנתגלו לאחרונה ישמשו על מנת למפות את מגוון האליטות בשלהי העת העתיקה לשם יצירת תמונה היסטורית מדויקת יותר העומדת על הרב-תרבותיות והמנעד הדתי הרחב המאפיינים חברות קדומות.

לצורך מחקר זה גיבשנו קבוצה שחוקריה חולקים עניין משותף בתקופה ומשלימים זה את זה בהכשרתם. הרכב הקבוצה מבטיח עבודה בין תחומית וסינרגיה פורצת דרך שתכיל באחת זוויות מבט מרובות על האליטות בשלהי העת העתיקה באזורים גאוגרפים נרחבים אך מקושרים. זוהי הזדמנות ייחודית למחקר משווה בין מזרח למערב המבטיח הפריה הדדית בנושאים הקשורים לעירוניות, היברידיות תרבותית, והמציאות הדתית שביום יום ("Lived Religion").

עניין המחקר חוצה גבולות באקדמיה ואף פורץ אל העניין הציבורי. מלבד המפגשים השבועיים והכנס הבינלאומי בסוף הפרויקט, הקבוצה גם תשתף פעולה עם קבוצת "העבר בעבר" במנדל סכוליון, עם המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון באוניברסיטת חיפה ועם שתי קבוצות מחקר מחוץ לארץ – האחת באוניברסיטת טיבינגן שבגרמניה והאחרת באוניברסיטת קליפורניה שבסן דייגו, ארצות הברית. כמו כן הקבוצה תפנה אל הציבור הרחב דרך הספרייה הלאומית, מכון ון ליר, ומכון יד בן צבי.

 

לצפייה בהצעת המחקר של קבוצת "מיפוי מחדש של אליטות בשלהי העת העתיקה"

 

Photo