עולים ויורדים

קבוצת המחקר "עולים ויורדים: חציית גבולות בין שמים וארץ בתרבות יהודית לדורותיה", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשס"ו-תשס"ח, יקשה לבחון את שלל גילויה של תופעת חציית הגבולות, שלא לומר פריצתם, בין המישור האנושי וזה העל-אנושי. שמה של הקבוצה נלקח מחלומו של יעקב (בראשית כ"ב), הממחיש באמצעות סולם "מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" את מכלול מרכיביה של סוגיית הקשר בין עולם של מעלה ועולם של מטה. התערבבות האלוהי בגשמי מהווה פרדוקס מסויים בכך שתופעת הגילוי היא אירציונאלית ביסודה ונטולת עקבות וראיות, אך היא משמשת מקור סמכות אמיתי ומרכזי בהיסטוריה של הדת. מתוך מודעות למורכבות המחקר שלהם, בני הקבוצה בודדו שישה נושאי משנה מתוך נושא המחקר רב הפנים ורב ההיקף: (1) גן עדן, אתר עברו הראשיתי של האדם אשר גורר את משמעותו המטאפיזית גם להווה כמושא כיסופים. (2) החלום, כלי מעבר בין העולמות ואמצעי לרכישת דעת שמימית ומקור לכינון סמכות. החלום זוכה לביטוי ספרותי עשיר במקרא, בספרות חז"ל, בספרות הסוד והחסידות. (3) "עולים ויורדים", בני אדם העולים שמימה ויורדים חזרה נושאים ברוחם מסר אלוהי. (4) דמויות מתווכות וישויות ביניים מן העולם הנעלם, (כגון בת קול, שדים או רוחות מתים) המתגלים לתושבי הארץ כמקור סמכות. (5) ערוצים ממוסדים וערוצים חתרניים לחציית גבולות: התפילה הנבואה, ולימוד תורה מחד; השבעות, פראקטיקות מאגיות והורדת מלאכים מאידך. (6) ההיבט המגדרי, בחינת המשותף והמפריד בין גברים לנשים בחציית גבולות בין שמים וארץ.

חברות וחברי הקבוצה:

פרופ' רחל אליאור, פרופ' יורם בילו, פרופ' יאיר זקוביץ', פרופ' אביגדור שנאן, גב' נורית הירשפלד, גב' חנה וורסמן, ד"ר גילה וכמן, מר אדם קלין-אורון, ד"ר נח חיות.