צוות

 

אלישבע באומגרטן

פרופ' אלישבע באומגרטן, ראש אקדמי

בניין מנדל, חדר 220 | 02-5882216 | elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il

 

מורן זיני גרדשטיין

מורן זיני גרדשטיין, מנהלת אקזקוטיבית

בניין מנדל, חדר 221 | 02-5882430 | morangr@savion.huji.ac.il

 

אדר קרפיול, עוזרת אדמיניסטרטיבית

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5881279 | scholion@savion.huji.ac.il

 

dafna i

דפנה ישראל, עוזרת מחקר לקבוצת "שולחנות ערוכים"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | scholion@savion.huji.ac.il

 

Noa

נעה גולדברג, עוזרת מחקר לקבוצת "העבר בעבר"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | scholion@savion.huji.ac.il

 

ניצן

ניצן ישראלי, עוזרת מחקר לקבוצת "גלגולי הקשב"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | scholion@savion.huji.ac.il