צוות

 

Photo: Bruno Charbit

פרופ' אלישבע באומגרטן, ראש אקדמי

בניין מנדל, חדר 220 | 02-5882216 | elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il

 

Moran Zini Gradshtein

מורן זיני גרדשטיין, מנהלת אקזקוטיבית

בניין מנדל, חדר 221 | 02-5882430 | morangr@savion.huji.ac.il

 

Ahalela Nickalls

אהללה ניקולס, עוזרת למנהלת האקזקוטיבית

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5881279 | scholion@savion.huji.ac.il

 

Photo: Bruno Charbit

נעה גולדברג, עוזרת מחקר לקבוצת "העבר בעבר"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | scholion@savion.huji.ac.il

 

Photo: Bruno Charbit

ניצן ישראלי, עוזרת מחקר לקבוצת "גלגולי הקשב"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | scholion@savion.huji.ac.il

 

Photo: Yam Traiber

מעין ששון, עוזרת מחקר לקבוצת "אליטות"

בניין מנדל, חדר 222 | 02-5882114 | maayan.sasson@mail.huji.ac.il