קבוצות מחקר קודמות

בכל שנה מתחילה את עבודתה במרכז מנדל סכוליון קבוצת מחקר חדשה, למשך שלוש שנים. אחת משאיפות המרכז היא שבוגרות ובוגרי מנדל סכוליון ישמרו ויטמיעו את נורמות העבודה המשותפת גם לאחר השהות במרכז. בין אם בין כתלי האוניברסיטה העברית בירושלים, בין אם באוניברסיטאות אחרות ובין אם במקומות נוספים בהם יהיו.