קבוצת אליטות

 

Avner Ecker

ד"ר אבנר אקר, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

בניין מנדל, חדר 234 | 02-5883122 | avner.ecker@biu.ac.il

 

Avigail Manekin Bamberger

ד"ר אביגיל מנקין-במברגר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

בניין מנדל, חדר 233 | 02-5880156 | amanekin@gmail.com

 

Maren Niehoff

פרופ' מארן ר' ניהוף, החוג למחשבת ישראל

בניין מנדל, חדר 231 | 02-5880161 | maren.niehoff@mail.huji.ac.il

 

Yakir Paz

ד"ר יקיר פז, החוגים לתלמוד והלכה ולימודים קלאסיים

בניין מנדל, חדר 232 | 02-5880144 | yakir.paz@mail.huji.ac.il

 

Alon Brand

אלון ברנד, החוג לתלמוד והלכה

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209 | Alon.Brand1@mail.huji.ac.il

 

Shir Hoori

שיר חורי, החוג לתולדות האמנות

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183 | shirhoori@gmail.com

 

Oz Tamir

עוז טמיר, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

בניין מנדל, חדר 236 | 02-5880209 | oz.tamir@mail.huji.ac.il

 

Rachel Rosenbaum Lederman

רחל רוזנבאום-לדרמן, החוג למחשבת ישראל

בניין מנדל, חדר 235 | 02-5880183 | rachelr606@gmail.com