שולחנות ערוכים

נדיה ביידר

ד"ר נדיה ביידר

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880209
nadia.beider@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 236

עדי נמיה כהן

עדי נמיה-כהן

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880183
adisara.fertig@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 235

שלומי צמח

שלומי צמח

החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880209
shlomitsemach@gmail.com
בניין מנדל, חדר 236

הדס שמבדל

הדס שמבדל

המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880183
hadass.shambadal@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 235