העבר בעבר

רוני אגסי

רוני אגסי

החוג ללימודי האסאלם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880064
agassi.ronnie@gmail.com
בניין מנדל, חדר 245

רעות אביטן

רעות אחדות

החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5881453
reut.avitan@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 244

ענבל לב-ארי

ענבל לב-ארי

החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5881453
inbal.lev-ari@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 244

אניטה שטרובל

אניטה רייזלר

החוג למדע הדתות, האווניברסיטה העברית בירושלים
02-5880064
anita.shtrubel@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 245