צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

עדי נמיה-כהן

עדי נמיה כהן
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 235, קמפוס הר הצופים
02-5880183

עדי נמיה כהן היא תלמידת מחקר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים וחברה בקבוצת המחקר "שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים" של מרכז המחקר מנדל סכוליון. עבודת הדוקטורט שלה, הנכתבת בהדרכת פרופ' מרים פרנקל, עוסקת בחקר תרבות האוכל והאכילה של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים לאור המסמכים שהתגלו בגניזות קהיר. עבודת המוסמך שלה העוסקת ב"אוכל, אכילה וחברה בקרב יהודי אשכנז בימי הביניים" נכתבה בהנחיית פרופ' אלישבע באומגרטן. במהלך לימודי המוסמך היתה חברה בקבוצת המחקר "אל מעבר לאליטה: חיי יום-יום יהודיים באירופה בימי הביניים".