עדי נמיה-כהן

עדי נמיה כהן
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 235
02-5880183

עדי נמיה כהן היא תלמידת מחקר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. עדי חברה בקבוצת המחקר "שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים" של מרכז המחקר מנדל סכוליון. עבודת הדוקטורט שלה, בהדרכת פרופ' מרים פרנקל, עוסקת בחקר אוכל ודרכי האוכל של יהודי ויהודיות ארצות האסלאם בימי הביניים. חקר האוכל מסייע בידיה לחשוף את החיים החברתיים, התרבותיים והדתיים של יהודים ושכניהם, מן השוק ועד השולחן. מחקרה מתבסס בעיקר על מסמכים שהתגלו בגניזות קהיר ועליהם היא מבקשת להוסיף מקורות ספרותיים בני הזמן מתחומי ההלכה, הרפואה, סיפורים ופרוזה מחורזת וכתבי נוסעים. בימים אלו, היא כותבת את הבלוג הקולינרי-היסטורי "אוכלים בירושלים" של מוזיאון מגדל דוד החושף מופעי אוכל ואכילה בירושלים לאורך שנותיה.