ד"ר נדיה ביידר

נדיה ביידר
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 236
02-5880209

נדיה ביידר היא דוקטורנטית בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית וחברת קבוצת המחקר "שולחנות ערוכים" במרכז מנדל סכוליון. מחקרה, הנכתב בהנחיית פרופ' עוזי רבהון בוחן המרות דת ומבוסס על נתונים מהפיו Religious Landscape Study  וסקר פיו על דת בישראל. היא משתמשת בגישה כמותנית כדי לחקור מה הם הגורמים של סוגים שונים של המרות דת, וגם לעמוד את השפעתה של המרת דת על רשתות חברתיות, ובודק מחדש את הסוגיה של ההתלהבות לכאורה של מי שממר את דתו. זהות דתית במאה העשרים ואחת היא דינמית, מה שמוביל להיווצרותה של דפוסים חדשים והיברידיים של דתיות, ומי שממיר את דתו מהווה סוכן של מעברים בינתרבותיים.