גלגולי הקשב

שרה קופלמן

שרה קופלמן

המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית
02-5883961
sara.kopelman@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 250

הדס שליסל

הדס שליסל

המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית
02-5881940
hadas.schlussel@mail.huji.ac.il
בניין מנדל, חדר 246