ד"ר דנה קפלן

דנה קפלן
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
בניין מנדל, חדר 242
02-5880061

דנה קפלן היא סוציולוגית של תרבות המתמחה בתרבות מעמד הביניים בישראל, ומתמקדת במחקריה בפרקטיקות פנאי מעמדיות, בטעמים אסתטיים, ברוחניות, בגוף ובמיניות כצורות חדשות של עבודה בלתי-חומרית. דנה היתה חוקרת אורחת ב- NYUוב-City University London, והיא מלמדת באוניברסיטה הפתוחה סוציולוגיה, לימודי מגדר ולימודי אוכל. מחקרה המציע היסטוריה תרבותית של יופי בישראל זכה למימון הקרן הלאומית למדע. מאמרה Jewish New Age and the Middle Class: Jewish Identity Politics in Israel under Neoliberalism  (ביחד עם רחל ורצברגר) זכה בפרס המאמר המצטיין לשנת 2019 מטעם האגודה הבינלאומית לסוציולוגיה של הדת (ISSR).