הדס שמבדל

הדס שמבדל
המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 235
02-5880183

הדס שמבדל היא דוקטורנטית במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וחברה בקבוצת המחקר "שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים" של מרכז מנדל-סכוליון. עבודת הדוקטורט שלה נכתבת בהנחייתם של פרופ' זאב וייס ופרופ' עוזי ליבנר. העבודה עוסקת בעיבוד, צריכה ואחסון של מזון בבית המגורים הארץ-ישראלי בתקופה הרומית. היא מבוססת על נתונים העולים מהממצא הארכיאולוגי מחד,  ועל ניתוח מקורות מספרות חז"ל הארץ-ישראלית מאידך. השוואה בין הממצאים לטקסטים מאפשרת הבנה טובה יותר של כל אחד מהשניים ומעמיקה את הבנתנו על אורחות החיים, המבנה החברתי והקשרים התרבותיים של האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל במאות הראשונות לספירה.