צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

נדיה ביידר

נדיה ביידר
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 236, קמפוס הר הצופים
02-5880209

נדיה ביידר היא דוקטורנטית בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית וחברת קבוצת המחקר "שולחנות ערוכים" במרכז מנדל סכוליון. מחקרה, הנכתב בהנחיית פרופ' עוזי רבהון בוחן המרות דת ומבוסס על נתונים מהפיו Religious Landscape Study  וסקר פיו על דת בישראל. היא משתמשת בגישה כמותנית כדי לחקור מה הם הגורמים של סוגים שונים של המרות דת, וגם לעמוד את השפעתה של המרת דת על רשתות חברתיות, ובודק מחדש את הסוגיה של ההתלהבות לכאורה של מי שממר את דתו. זהות דתית במאה העשרים ואחת היא דינמית, מה שמוביל להיווצרותה של דפוסים חדשים והיברידיים של דתיות, ומי שממיר את דתו מהווה סוכן של מעברים בינתרבותיים.