קבוצת גלגולי הקשב

 

 

ofer ashk

 

 

 

 

פרופ' עופר אשכנזי, החוג להיסטוריה

בניין מנדל, חדר 249 | 02-5883964 | ofer.ashkenazi@mail.huji.ac.il

 

תמונה גל ונטורה

פרופ' גל ונטורה, החוג לתולדות האמנות

בניין מנדל, חדר 247 | 02-5880179 | galventura1@gmail.com

 

יעל לוין

פרופ' יעל לוין, החוג לספרות אנגלית

בניין מנדל, חדר 225 | 02-5883289 | yael.levin@mail.huji.ac.il

 

ayelet

פרופ' איילת לנדאו, החוג למדעי הקוגניציה והמוח

בניין מנדל, חדר 248 | 02-5881128 | ayelet.landau@mail.huji.ac.il

 

אעישה

עאישה מוסלמאני, החוג למדעי הקוגניציה והמוח

בניין מנדל, 250 | 02-5883961 | aysheh.maslemani@mail.huji.ac.il

 

Tamar

תמר קוג'מן, החוג להיסטוריה

בניין מנדל, חדר 246 | 02-5881940 | tamar@woobling.org

 

שרה קופלמן

שרה קופלמן, המחלקה לתקשורת ועיתונאות

בניין מנדל, חדר 250 | 02-5883961 | sara.kopelman@mail.huji.ac.il

 

הדס שליסל

הדס שליסל, המחלקה לתקשורת ועיתונאות

בניין מנדל, חדר 246 | 02-5881940 | hadas.schlussel@mail.huji.ac.i