כוחה של תמונה (תשע"ג-תשע"ה)

קבוצת המחקר "כוחה של תמונה: המשכיות תרבותית בעולמות משתנים, דימויי השליט במזרח התיכון", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשע"ג-תשע"ה, בחנה המשכיות תרבותית בעולמות משתנים. דימויי השליט במזרח התיכון 3250 לפסה"נ עד 1600 לספירה בקירוב מאז ראשיתן של התרבויות העירוניות במזרח הקרוב הפיצו מנגנוני המלוכה מסר אידיאולוגי הנוגע ללגיטימיות של מעמדם, לזכויותיהם ולחובותיהם. הקבוצה בדקה את הביטויים החזותיים של המסרים המלכותיים הללו ואת שרידותם במסגרות המשתנות של האזור. שכן, למרות הגמוניה של שפות נבדלות, דתות שונות, שינויים דמוגרפיים ומהפכות באידיאולוגיות ובסדרי היום המדיניים, תפישות עתיקות יומין וסמלים חזותיים של עבר מלכותי מעולם לא נעלמו אלא נשמרו וטופחו בצורה זו או אחרת במשך ששת אלפי השנים של תרבויות המזרח הקרוב. התופעה של המשכיות תרבותית המשקפת, לעתים, מגמות מודעות ושאינן מודעות לשימור הזיכרון, והיא הייתה לב ליבו של פעילות הקבוצה. במהלכה, הושוו ביטויים חזותיים של מלכים ומלוכה, משמעויות חברתיות, פוליטיות ודתיות, וכן הסיבות ואת הדרכים לשרידותם. באמצעות ניתוח הייצוגים התמוניים של המלכוּת בהשוואה לטקסטים, הקבוצה עמדה על ייחודה של השפה החזותית ושונוּתה מן הביטוי הכתוב תוך הכרה ששני המבעים הללו אינם בהכרח זהים או תואמים. ההכרה במתח המובנה שבין תמונה לטקסט שימשה אמצעי לחשיפתם של רבדים תרבותיים נסתרים, אמביוולנטיים ובלתי-פתירים בתרבות או בתקופה נתונים בכל הנוגע לתפישת השלטון.

חברות וחברי הקבוצה:

פרופ' טלי אורנן, ד"ר ארלט דוד, פרופ' רחל מילשטיין, ד"ר גלית נגה-בנאי, מר רענן אייכלר, גב' דנה ברוסטובסקי-גלבוע, גב' אנה גוטגרץ, גב' ליאת נאה.