הדמיון הפרשני (תשס"ט-תשע"א)

קבוצת המחקר "הדמיון הפרשני: זיקות בין דת ואמנות בתרבות היהודית בהקשריה", שפעלה במרכז מנדל סכוליון בשנים תשס"ט-תשע"א, ביקשה לערוך בחינה משולבת של הדתי והאמנותי על היבטיהם האסתטיים, החווייתיים והפרשניים. שני תחומים אלה – דת ואמנות – מתקיימים בתרבות ונתפסים במחקרה גם במעורב גם במובחן זה מזה והקבוצה ביקשה לפרוס את מערכת הזיקות שביניהן ולבחון אותה בריבוי אופניה. הקבוצה העמידה שאלות הן בפרספקטיבה היסטורית והן בפרספקטיבה פנומנולוגית, אשר הצטרפו יחד לניסיון לעמוד על האופנים בהם מסורות אמנותיות תורמות לתודעה ולחוויה הדתית (או המחולנת), ועל הדרכים בהן אלה מייצרות גישות אמנותיות חדשות. הקבוצה הציבה שאלות כגון: מה מאפיין את האמנות הדתית בתקופות שונות? האם תפיסות דתיות של תרבות נתונה, יהודית או אחרת, עולות בקנה אחד עם הפרקטיקות האמנותיות שלה? ובהקשר היהודי: הניתן להבחין בעקרונות אסתטיים אשר הנחו את הבנייתם של החיים היהודיים הציבוריים והפרטיים? האם ניתנה להם הצדקה תיאולוגית או הלכתית? המחקר כלל זווית משווה, בעיקר ביחס לחברות נוצריות. השילוב הבין-תחומי של הקבוצה על פני הערוצים האקספרסיביים הראשיים של האמנות – מוסיקה, ספרות ואמנות וויזואלית – אפשר עיצוב פורה וייחודי של מתודולוגיות חדשות בחקר התרבות היהודית. כתוצאה משילוב התחומים ונקודות המיקוד, עמדו במרכז המחקר נושאים כמו: ההקשר המוסדי-מרחבי של היצירה האמנותית הדתית (בית הכנסת, הבית, בית המדרש, בית התרבות ואולם הקונצרטים ומרחבים פרטיים וקהילתיים אחרים); הטקס הדתי כמערך מורכב הכולל בתוכו ערוצי ביטוי אמנותיים שונים והמהווה מצדו מקור השראה לביטוי אמנותי עתיק ומודרני כאחד; האמנים היחידים כמבטאים רגשות דתיים קבוצתיים ופרטיים; תחום הקדושה וזיקתו לתחום היופי, אופני התקבלות פואטיים-אמנותיים של טקסטים ויצירות קנוניים וסיגולם להוויות חיים משתנות. מבחינה היסטורית, תחומי העיסוק של חברי הקבוצה כללו את שלהי העת העתיקה כמו גם את ראשית העת החדשה והמודרנה עם התמקדות משותפת במאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים. לאור הדגש המודרני, נבחנו בהרחבה היחסים הדיאלקטיים שבין תפקידן של האומנויות בהעצמת תהליכי חילון מצד אחד, ותרומתן בהבניית חלופות רליגיוזיות לדפוסים מסורתיים מן הצד השני. 

חברות וחברי הקבוצה:

פרופ' רות הכהן, פרופ' גלית חזן-רוקם, פרופ' ירחמיאל כהן, פרופ' אילנה פרדס, ד"ר יונתן בן-הראש, גב' ענת דנציגר, ד"ר ורד מדר, גב' תהילה מישור, ד"ר אירינה צ'רנצקי.