צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

שי סתרן

shaisatran
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית
בניין מנדל, חדר 245, קמפוס הר הצופים.
02-5883599

שי סתרן הוא דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. תחת הנחייתם של ד״ר איתן וילף ופרופ׳ יורם בילו, הוא חוקר פרקטיקות של פסיכותרפיה ממוחשבת, והשפעתן על הפרופסיה הטיפולית. לשי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובתכנית אמירים רוח מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה של שי, שנכתבה בהנחייתו של פרופ׳ חיים עומר, התפרסמה בכתב העת psychological review. שי הוא מלגאי נשיא בפקולטה למדעי החברה, וחבר בתכנית הופמן לדוקטורנטים מצטיינים. הוא מלמד קורס על כתבי פרויד בתכנית אמירים בפקולטה למדעי הרוח, ומתרגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.