פרופ' יאיר פורסטנברג

יאיר פורסטנברג
החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 241
02-5881870

ד"ר יאיר פורסטנברג הוא מרצה בכיר בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית. במחקריו הוא בוחן את ההקשרים התרבותיים והחברתיים שבתוכם התפתחה ספרות חז"ל, במיוחד הספרות התנאית, מתוך יהדות בית שני ועל רקע העולם היווני רומי. ספרו הקודם, טהרה וקהילה בעת העתיקה: מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה (מאגנס תשע"ו) הציע תיאור מקיף של תחום הטהרה, אופייה ותכליתה בעולמם של יהודי בית שני, ובפרט בתורתם של הפרושים. בנוסף הוא מראה כיצד תהליכי עומק דתיים וחברתיים בדורות שלאחר החורבן משתקפים דרך התפתחותו של תחום הלכתי זה. במאמריו הוא דן גם בתרומתה של הספרות הנוצרית הקדומה לחקר תפיסת ההלכה והמצוות בקרב יהודים ונוצרים בעת העתיקה. מחקרו הנוכחי בוחן את תפקידה של האימפריה הרומית ומערכת החוק הרומי ביצירתה של ההלכה ובעיצוב מחודש תמונת העולם של יהודי התקופה. בנוסף, הוא עוסק בתולדות התהוות המשנה, והתגבשות צורתה הספרותית מיסודותיה הקדומים ועד לעריכתה.