ענבל לב-ארי

ענבל לב-ארי
החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 244

ענבל היא דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית וחברת קבוצת המחקר "העבר בעבר" במרכז מנדל סכוליון. מחקריה עוסקים בסוגיות הנוגעות לקשר שבין השדה החזותי לשדה הטקסטואלי, אימוץ ומעבר של דימויים בין תרבויות, והיבטים מגדריים וחברתיים באמנות החזותית.

עבודת הדוקטורט של ענבל, תחת הנחייתה של פרופ' רינה טלגם, עוסקת בייצוגיה החזותיים של אלת הפנתאון היווני, ארטמיס. מחקרה מתמקד במופעיה החזותיים של האלה למן המאה ה-7 ועד המאה ה-5 לפנה"ס ובוחן את ייחסם לטקסט, פולחן ומגדר. ייצוגי האלה נבחנים גם בהשוואה לדימויים חזותיים מהתרבויות האגאיות ומתרבויות המזרח הקרוב הקדום.

 

עבודת המאסטר של ענבל, נכתבה בהדרכתה של פרופ' זיוה עמישי-מייזלש. המחקר בחן כיצד האמנות הצרפתית של המאה ה-19 עשתה שימוש בממצאים ארכיאולוגים, בבואה לתאר נרטיבים נוצריים. המחקר התמקד בתיאורים החזותיים של נרטיב "ריקודה הפטאלי של שלומית" ובחן את שאילתם והתקבלותם של דימויים חזותיים מתרבויות יוון, מסופוטמיה, פיניקיה, מצרים והודו, לכדי עיצוב דמותה של שלומית.

מחקרה של ענבל נתמך באמצעות מלגות ומענקים ממרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, קרן רוברט וקלריס סמית, וקרן רוזה רבינוביץ'.