פרופ' עוזי ליבנר

פרופ' עוזי ליבנר
המכון לארכאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 242

עוזי ליבנר הוא פרופסור-חבר במדור הקלאסי של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים המתמחה בארכיאולוגיה של התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית בארץ ישראל וסביבותיה. מחקריו עוסקים בהיבטים שונים של ארכיאולוגיה מרחבית; התיישבות כפרית; בתי כנסת עתיקים; אמנות יהודית עתיקה; תרבות חומרית; והיחס בין ממצאים ארכיאולוגיים למקורות היסטוריים. מחקרי השדה שהוביל עד כה התמקדו בעיקר באתרים הלניסטיים ורומיים בגליל. ספרו האחרון הוא: ח'רבת ואדי אל-חמאם: כפר ובית כנסת מן התקופה הרומית בגליל התחתון, ירושלים 2018 (באנגלית).