אניטה רייזלר

אניטה שטרובל
החוג למדע הדתות, האווניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 245

 

אניטה רייזלר היא דוקטורנטית בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית. בעלת תואר ראשון בהיסטוריה כללית ובספרות כללית והשוואתית, ותואר שני בהיסטוריה במסגרת תוכנית המצטיינים האינטרדיסציפלינרית "התמחות בשלהי העת העתיקה", שניהם מהאוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטור שלה, "חלומות של שררה: המצאה מחדש של יחסי דת-מדינה בהיסטוריה הכנסייתית של תאודורטוס מקירוס", נכתבת תחת הנחייתם של פרופ' דוד סתרן וד"ר יונתן מוס. מחקרה של אניטה עוסק באופן שבו תיאודורטוס מקירוס, בישוף שנולד באנטיוכיה ופעל במאה החמישית, מתאר בחיבורו ההיסטורי את הקונפליקטים בין אנשי דת נוצרים לקיסרים ומייצגי הסמכות הקיסרית במאה הרביעית. בחינת יחסים אלה חושפת לא רק תפיסות מורכבות בהיסטוריוגרפיה הנוצרית באשר לסוגייה של יחסי דת-מדינה, אלא גם כיצד לביוגרפיה של תאודורטוס מקירוס עצמו היתה השפעה על הנרטיב שיצר בחיבורו.