העבר בעבר

פרופ' נילי ואזנה

פרופ' נילי ואזנה

החוגים למקרא והיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 241, קמפוס הר הצופים.
פרופ' נילי ואזנה היא ראש החוג למקרא וחברה בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית.