נבחרה קבוצת המחקר לשנים תשפ"ד-תשפ"ו

3 ינואר, 2022

אנו שמחות להודיע על היבחרה של קבוצת המחקר שתחל את עבודתה במנדל סכוליון בשנת תשפ"ד: Passivities: Modes of Feeling, Modes of Knowing, בהובלת ד"ר גור זק, ד"ר לולה קנטור-קזובסקי, פרופ' ראובן בורג ופרופ' רז חן-מוריס.

הקבוצה תעסוק ברעיון הסבילות בחוויה האנושית בתחומי המדע, האסתטיקה ובמרחב הפוליטי, מהרנסנס ועד למאה העשרים, ותציע להגדיר מחדש את מקומה של הסבילות בעיצובו של העצמי המערבי.