פרופ' יעל לוין מונתה כסגן אקדמי לראש בית הספר לתלמידי חו"ל

4 יולי, 2022

מרכז מנדל סכוליון שמח לברך את פרופ' יעל לוין (מקבוצת המחקר "גלגולי הקשב") על מינויה כסגן אקדמי לראש בית הספר לתלמידים מחו"ל.