פעילות מנדל סכוליון בתקופת מגפת הקורונה

עקב התפרצות הקורונה בישראל, מרכז מנדל סכוליון סגור ואיננו נמצאים במשרדים. קבוצות המחקר ומלגאי מנדל ממשיכים לעבוד כסדרם. 

ליצירת קשר ניתן לכתוב ל scholion@savion.huji.ac.il.

ובעניינים אקדמיים לראש מרכז מנדל סכוליון, פרופ' אלישבע באומגרטן elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il.

בתקוה לימים טובים ובריאים!

 

Due to the Coronavirus our offices are closed. Our research groups and fellows are continuing to work, meeting online.

If you need to contact us please write our administration at scholion@savion.huji.ac.il

For academic matters please contact the academic director, Prof. Elisheva Baumgarten  elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il 

We wish all good health and look forward to returning to our offices!