עלון חדש למנדל סכוליון לשנת 2021

13 ינואר, 2022

העלון השנתי של מרכז מנדל סכוליון לשנת 2021 זמין כעת לקריאה באתר. 

העלון מסכם את הפעילות המחקרית והציבורית של המרכז בשנת תשפ"א, ומציג את היעדים של מנדל סכוליון לשנים הבאות.