ברכות לקבוצת המחקר החדשה שנבחרה לשנים תשע"ט-תשפ"א

ינואר 16, 2017
אמפתיה

הוועדה האקדמית של המרכז בחרה בקבוצת מחקר חדשה לשנים תשע"ט-תשפ"א: 

"אני הוא- קבוצת מחקר בין-תחומית בחקר האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות"

ההצעה הוגשה ע"י ארבעה חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים:

ד"ר עמוס גולדברג (החוג להיסטוריה של עם ישראל וליהדות זמננו) 

פרופ' אריאל כנפו-נעם (החוג לפסיכולוגיה)

 ד"ר גלית נגה-בנאי (החוג לתולדות האמנות)

פרופ' לילך שגיב (ביה"ס למנהל עסקים)