אנו גאות לברך את הדס שמבדל ואת רעות אחדות על זכייתן בפרסים

21 יוני, 2021

 

להדס שמבדל, דוקטורנטית בקבוצת המחקר "שולחנות ערוכים", על זכייתה במלגת רוטנשטרייך של הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

לרעות אחדות, דוקטורנטית בקבוצת "העבר בעבר", שזכתה בפרס ע"ש סגל לעבודת מוסמך מצטיינת מטעם החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים.