קול קורא למלגות בתר-דוקטורט

תשפ"ג-תשפ"ה

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

המלגות מיועדות לחוקרים וחוקרות מהארץ ומחו"ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.

רשאים להגיש מועמדות חוקרים וחוקרות שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2017. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים וחוקרות שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שיגישו את עבודת הדוקטור עד 9 בספטמבר 2021. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד לתאריך 1 באפריל 2022.

מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.

מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-125,000 ש"ח וכן תקציב מחקר.

המלגה היא לשלוש שנים, החל מראשית אוקטובר 2022. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.

המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה לתחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

תנאי המלגה

1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.

2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי ומלגאית יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתם באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יתקיים פעילותם המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.

3. תקופת המלגה מראשית חודש אוקטובר 2022 עד סוף חודש ספטמבר 2025. בסוף כל שנה (עד 15 ביולי), יגישו המלגאים להנהלת המרכז דו"ח על פעילותם. הדו"חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדים המחקריים החדשים לשנה הבאה.

4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.

5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות תתקיים באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד. יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח. המערכת להגשת מועמדות תיסגר ביום חמישי, 9 בספטמבר 2021.

 

על המועמדות והמועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה מקוון

2. קורות חיים (עד שני עמודים)

3. רשימת פרסומים

4. מכתב הצהרת כוונות, המסביר את תכניות המחקר שלך לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). יש לציין, בין השאר, את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבת, וכן כיצד תסייע שהייתך בירושלים במימוש התוכנית.

5. דוגמה לכתיבה אקדמית מאמר או עבודה אקדמית שכתבת, עד שלושים עמודים.

6. תקציר עבודת הדוקטור, עד שני עמודים.

7. שני מכתבי המלצה. על הממליצים להגישם ישירות עד 9.9.21, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה

בראשית חודש דצמבר 2021 ייבחרו המועמדים והמועמדות הסופיים. אלה יוזמנו להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז באמצעות זום בימי רביעי וחמישי, 22-23.12.2021.

 

המועד האחרון להגשת מועמדות:

ג' בתשרי ה'תשפ"ב (9 בספטמבר 2021)