ברכות לפרופ' דניאל שוורץ, הראש האקדמי של מרכז מנדל סכוליון על צאת ספרו: Between Jewish Posen and Scholarly Berlin. The life and Letters of Philipp Jaffé

ינואר 2, 2017
Daniel Schwartz's book

ברכות חמות לפרופ' דניאל שוורץ, הראש האקדמי של המרכז על צאת ספרו לאור בהוצאת De Gruyter:

  Between Jewish Posen and Scholarly Berlin. The life and Letters of Philipp Jaffé