פרופ' שרית שלו-עיני

שרית שלו-עיני
צליל, דימוי ומרחב (תשע"ו-תשע"ח)

חוקרת את השפה החזותית של ימי הביניים בהקשרים היסטוריים ותרבותיים רחבים.

מגלה עניין מיוחד בכתבי יד מצויירים, ביחסי הגומלין בין דימויים לטקסטים, בין יהודים לנוצרים, בין מזרח למערב ובין אמנות להיסטוריה. מחברת הספר Jews among Christians: Hebrew Book Illumination from Lake Constance, Studies in Medieval and Early Renaissance Art History 41 (Turnhout: Brepols, 2010);  ומחברת שותפה של הספר The Monk's Haggadah:  A Fifteenth Century Illustrated Passover Haggadah from the Monastery of Tegernsee (Codex Hebrew 200 from the Collections of the Bayerische Staatsbibliothek) (University Park, PA: Penn State University Press, 2015).