צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

פרופ' עמוס גולדברג

amos
החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
חדר 247 בניין מנדל
02-5880179

מרצה בכיר בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו ובבית הספר לספרויות, וחבר במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית.

עמוס גולדברג עוסק בחקר השואה וזכרה מתוך הצומת שבין היסטוריה, תיאוריה ביקורתית וספרות. מחקריו ופרסומיו מתמקדים בעיקר בהיסטוריה תרבותית וספרותית של היהודים בתקופת השואה, בחקר הטראומה, בהיסטוריוגרפיה של השואה  ובהתפתחות זיכרון השואה בעידן הגלובלי.  ספרו "טראומה בגוף ראשון: יומני יהודים בתקופת השואה" (2012) זכה בפרס עגיט לספרות השואה וחקרה, והוא עתיד לצאת לאור באנגלית ב 2017.

מחקריו הנוכחיים מתמקדים בשני נושאים עיקריים. א. בהיסטוריה תרבותית של גטו ורשה. בין השאר עוסק מחקר זה בתרבות השמועות בגטו, בבתי קפה, בליצני הרחוב, ביחס למוות ועוד. ב.  בכתיבה של זיכרונות של יהודים לאחר השואה שבמוקדם סוגיית ההתמודדות שבדיעבד עם חווית חוסר האונים.

בשנת 2014 יזם את הקמת "פורום חוקרי שואה רצח עם ואלימות המונית באוניברסיטה העברית" ומאז הוא מרכז את פעולתו.

מאז 2013 חבר בוועדה המדעית של מרכז דינור לחקר תולות ישראל

גולדברג הוא עמית מחקר במכון ון ליר, חבר בוועדה המדעית של הוצאת הספרים של המכון, וחבר במערכת המצומצמת של כתב העת "תיאוריה וביקורת". הוא גם חבר במערכת הוצאת "הקשרים" של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בין השנים 2007-2013 היה עורך שותף של כתב העת הדו לשוני דפים לחקר השואה Dapim: Studies on the Holocaust (Taylor and Francis)

היה חוקר אורח באוניברסיטת קורנל (במסגרת הפוסט דוקטורט) ומרצה אורח במרכז שטרסלר לחקר השואה ורצח עם באוניברסיטת קלרק בארה"ב.

זכה במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע ובמספר רב של פרסים ומלגות.