צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

ד"ר עומר מיכאליס

עומר מיכאליס
החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית
חדר 254, בניין מנדל
02-5880181

עומר מיכאליס הוא עמית בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח במרכז מנדל סכוליון. את תואר הדוקטור קיבל מאוניברסיטת תל אביב בשנת תשע"ט על עבודתו שעסקה בנושא שיח המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים.

הוא עוסק בהגות ובפילוסופיה היהודית בעולם האסלאמי, ומתמקד בתהליכים של יצירת, מסירת והטמעת ידע במסורת היהודית בימי הביניים, לאור תהליכים מקבילים בתרבות האסלאמית.

לאורך השנים האחרונות, זכה מחקרו לתמיכתם הנדיבה של הועדה לחקר ימי הביניים באוניברסיטת הרווארד, המרכז ללימודי יהדות ועברית באוניברסיטת אוקספורד, מכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדעים והמועצה להשכלה גבוהה בישראל.