ד"ר סלין דבורס

צילום: ים טרייבר
אשורולוגיה
בניין מנדל, חדר 251

ד"ר סלין דבורס היא אשורולוגית העוסקת בהיסטוריה בבלית ובפולחן הדתי במחצית השנייה של האלף הראשון לפנה"ס, בתקופה בה האזור היה תחת השלטון הפרסי, הסלאוקי והפרתי, בזה אחא זה. עבודת הדוקטורט שלה, שנכתבה באוניברסיטת וינה, עוסקת בקורפוס שנכתב בכתב יתדות הנוגע לטקסים שנערכו במקדש, שדנים בביצוע טקסי השנה החדשה. באמצעות ניתוחים פילולוגיים והיסטוריים, היא הראתה שכתבים אלה הם חלק מספרות הכוהנית של התקופה הבבלית המאוחרת. ענף זה של כתבי יתדות מספק ביטוי לנושאים והעיסוקים שקשורים לאובדן המלוכה המקומית ולאובדן המרכזיות שחוותה קהילת הכוהנים באותה תקופה.

מחקרה במרכז מנדל סכוליון, יעסוק בפולחן בבבל ההלניסטית באופן מקיף, באמצעות התמקדות בהבדלים בין כתבי יתדות מרכזיים מן המקדש אסגליה, המקדש המרכזי בעיר. המטרה של המחקר הוא להבין כיצד היחסים האימפריאליים המשתנים השפיעו על הפולחן שהתבצע במקום. בנוסף, באמצעות מחקר השוואתי ניסיוני בין המקדש באסגליה למקדש נוסף במזרח הקרוב שדומה בזמנו אך מקורותיו שונים מבחינה טיפולוגית, המחקר יבקש להאיר אור חדש על שאלת ההשתנות של הדתות במזרח הקרוב הקדום בתקופה ההלניסטית.

 

פרסומים נבחרים:

Debourse, Céline. Of Priests and Kings: The Babylonian New Year Festival in the Last Age of Cuneiform Culture. Leiden: Brill, 2022.

Debourse, Céline. “The ‘Day One Temple’: A New Home for the Gods of Babylon?” in WZKM 110, 2020. 145-164.

Jursa, M. & Debourse, Céline. 2020. “Late Babylonian Priestly Literature from Babylon,” in P. Dubovský & F. Giuntoli (eds.), Stones, Tablets, and Scrolls. Tübingen: Mohr Siebeck, 253-281.

Debourse, Céline.  “Debita Reverentia: Understanding Royal Humiliation in the New Year’s Festival Texts,” in Kaskal 16, 2019. 183-200.