צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

פרופ' ניר אביאלי

ד"ר ניר אביאלי
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בניין מנדל, חדר 243, קמפוס הר הצופים.
02-5880073
Nir Avieli is the president of the Israeli Anthropological association and a senior lecturer at the Department of Sociology and Anthropology, Ben Gurion University. Nir is a cultural anthropologist interested mainly in food and in tourism. He has been conducting ethnographic research in the central Vietnamese town of Hoi An since 1998. His book: Rice Talks: Food and Community in a Vietnamese Town (2012, Indiana University Press) is a culinary ethnography of this town. Nir conducted ethnographic research also in Thailand, India, Singapore and Israel. He recently completed a book manuscript titled: "Food and Power: A Culinary Ethnography of Israel" (2017, University of California Press). A multi-sited ethnography, this book deals with nationalism, ethnicity, gender and class, as they are negotiated in the Israeli culinary sphere. Nir is currently engaged in an ethnographic project titled "Food for the Body and Soul", focused on food, identity and cosmology among the African Hebrew Israelite Community.