צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

גב' נטע אמיר

נטע אמיר
היסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 224, קמפוס הר הצופים
02-5881515

נטע אמיר היא בעלת תואר ראשון בתולדות האמנות ותואר שני בלימודי אירופה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודת המוסמך הקדישה לחקר התהוות דרך הייסורים בירושלים במאות ה-12 וה-13.  במהלך התואר השני היתה חברה בקבוצת המחקר 'ספקטרום:העתקים ויזואליים של ירושלים''. כיום היא דוקטורנטית בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מלגאית נשיא האוניברסיטה, מלגאית סכוליון וחברה בקבוצת המחקר 'צליל, דימוי ומרחב'. עבודת הדוקטורט שלה מוקדשת לחקר התהוות המרחבים הקדושים לנוצרים-הלטינים בירושלים הממלוכית.