צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

ד"ר נח חכם

נח חכם
בניין מנדל, חדר 234, הר הצופים ירושלים 9190501
02-5880158

Noah Hacham is a Senior lecturer in the dept. of Jewish History and Contemporary Judaism in the Hebrew University of Jerusalem. Since 2014 he is the chair of this department. His main research interests are Jewish history in second temple period, diasopra Judaism in that period, Jewish Hellenistic literature, and Rabbinic literature as a historical source. In the years 2014-2017 he is a member of research group in the Mandel-Scholion Interdisciplinary Research Center on "A Question of Identity". Prof. Tal Ilan from Berlin and Noah Hacham are preparing the IVth volume of Corpus Papyrorum Judaicarum. He also works on Hebrew translation and commentary on 3 Maccabees. Among his publications are: ‘From Splendor to Disgrace: On the Destruction of Egyptian Jewry in Rabbinic Literature’, Tarbiz 72 (2003), pp. 463-488 [Hebrew]; ‘The Letter of Aristeas: A New Exodus Story?’, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 36 (2005), pp. 1-20; ‘Rabban Shimon ben Gamaliel in Beitter’, Tarbiz 74 (2005), pp. 547-564 [Hebrew]; ‘Third Maccabees and Esther: Parallels, Intertextuality, and Diaspora Identity’, Journal of Biblical Literature 126 (2007), pp. 765-785; ‘Bigthan and Teresh and the Reason Gentiles Hate Jews’, Vetus Testamentum 62 (2012), pp. 318-356; ‘Joseph and Aseneth: Loyalty, Traitors, Antiquity and Diasporan Identity’, Journal for the Study of the Pseudepigrapha 22 (2012), pp. 53-67