צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

גב' נועם ידין-עברון

נועם ידין-עברון
תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 225, קמפוס הר הצופים.
02-5883289

נועם ידין-עברון היא תלמידת מחקר בסכוליון, בקבוצת המחקר 'צליל, דימוי, מרחב: ליטורגיה ואמנויות כמעצבות זכרון תרבותי בימי הביניים'. היא בוגרת תואר שני בתולדות האמנות עם התמחות בשלהי העת העתיקה וכותבת את עבודת הדוקטור שלה בהנחיית דר' גלית נגה בנאי ופרופ' ליז ג'יימס על תפקיד אמנות עולי רגל בשלהי העת העתיקה בייצוג ועיצוב של המרחב המקודש.