צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

פרופ' מעוז כהנא

מעוז כהנא
פרופסור חבר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב

מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב