צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

גב' מגדלנה לושצ'ינסקה

מגדלנה לושצ'ינסקה
בניין מנדל, חדר 256, הר הצופים ירושלים 9190501
02-5880208

מגדלנה לושצ'ינסקה

  1. הכותרת של המחקר שלי:Odpis Jakoba Zyda  מאת מרצין צ'חוביץ והפולמוס בין אריאנים לבין יהודים בפולין במאה ה16.
  2. מנחים: פרופ'  ישראל יובל ופרופ' מגדה טטר )אוניברסיטת פודהם)
  3. פקולטה: מדעי הרוח, חוג : היסטוריה של עם ישראל
  4. תחומי מחקר: ההיסטוריה תהרבותית של  מזרח אירופה בעת החדשה המוקדמת ויחסים בין נוצרים לבין יהודים.

Magdalena Luszczynska

  1. Supervisors: Prof. Israel Yuval, Prof. Magda Teter (Fodham University)
  2. Thesis title: Odpis Jakoba Zyda by Marcin Czechowic and the polemics between the Arians and Jews in sixteenth-century Poland.
  3. Faculty: Humanities; department: History of the Jewish People
  4. Field of research: The cultural history of Central and Eastern Europe in the Early-Modern period with a special interest in Christian-Jewish relations.