פרופ' ירון בן-נאה

ירון בן-נאה

פרופ' ירון בן נאה מלמד בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. מחקריו עוסקים במודרניזציה, בזהות, בהווי החיים ובהיסטוריוגרפיה של היהודים באימפריה העות'מאנית. לפני חודשים אחדים יצא לאור ספרו - ספר קורות משפחה: אוטוביוגרפיה של ספרדי בן היישוב הישן: חייל, תלמיד חכם ומחבר בעת חילופי תקופות; וספרו צוואות היהודים העות'מאנים (מאות ט"ז-י"ט) עתיד לצאת לאור השנה. הוא עורך את ספר ירושלים בתקופה העות'אמנית בסדרת ספרי ירושלים של יד בן צבי, ויערוך את ספר היישוב הישן בסדרת ספרי קהילות ישראל במזרח של מכון בן צבי.