צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

ד"ר יוסי מורי

יוסי מורי
החוג למוסיקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 247 קמפוס הר הצופים.
02-5880179

יוסי מורי הינו בעל תואר דוקטור (2005) מאוניברסיטת שיקגו, ומרצה בחוג למוסיקולוגיה משנת 2008. כהיסטוריון של מוסיקה, הוא עוסק בשירה ובליטורגיה של הכנסייה הנוצרית בימי הביניים, תוך שימת דגש על הקשר שבין פולחן, אידאולוגיה ושירה "גריגוריאנית." בין פרסומיו האחרונים ניתן למנות שני ספרים שיצאו לאור ב-2014: St Martin in Music, Ritual and Hagiography: The Local Foundations of a Universal Saintשיצא לאור בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג׳, וכן istoria Sancti Gatiani, Episcopi TuronensisWissenschaftliche Abhandlungen/ Musicological Studies LXV/23ֿ, שיצא לאור בהוצאת המכון למוסיקה של ימי הביניים בקנדה.  שני ספרים בעריכתו יצאו גם הם לאור, שניהם בשיתוף עם חוקרים נוספים: Sounds from the Past: Music in the Ancient Near East and Mediterranean World  יחד עם אדוין סרוסי וג׳ואן גודניק-ווסטנהולץ ז״ל (Berlin: De Gruyter Oldenburg, 2014), וספר נוסף שיצא לאור ב-2015, בעריכה משותפת עם קריסטין בוסקה-לבוארי: Espace scarememoir scare. Le culte des évêques dans leurs villes, IVe-XXe siècle: Actes du colloquy de Tours, 10-12 juin 2010שיצא בהוצאת ברפולס. במהלך השנה האקדמית 2016-2015, יוסי חבר בקבוצת מחקר במכון ללימודים מתקדמים שבקמפוס ספרא שכותרתה: The Poetics of Christian Performance: Prayer, Liturgy, and their Environments in East and West (5th to 11th Century)