ד"ר יוסי ישראלי

יוסי ישראלי

יוסי ישראלי למד היסטוריה של ימי-הביניים המאוחרים וראשית העת-החדשה באוניברסיטת תל-אביב. מחקריו מתמקדים במגע שבין מלומדים יהודים ונוצרים ובהתגבשותן של מסורות ידע משותפות לשתי הדתות. המחקר שלו מבקש להעריך מחדש את השפעתן של המרות הדת ההמוניות בחצי-האי האיברי על חקר המקרא והמחשבה התיאולוגית בקרב יהודים ונוצרים במחצית הראשונה של המאה החמש-עשרה, ובעיקר להתפתחותם של כלים פילולוגים, היסטוריים והרמנויטיים חדשים.

Yosi Yisraeli studied Late Medieval and Early Modern History at Tel-Aviv University. His research focus on mutual reflections and intellectual contacts between Jews and Christians and the subsequent formation of Judeo-Christian theological and historical traditions. His research aims to evaluate the impact of the Iberian mass-conversions on Jewish and Christian biblical and theological scholarship in the first half of the fifteenth century, and the emergence of new forms of hermeneutical, historical and linguistic criticism. In the past years he was a fellow at the Center for the Study of Conversion and Inter-Religious Encounters at Ben-Gurion University. He co-edited the volume, Contesting Inter-Religious Conversion in the Medieval World (Routledge 2017).