צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

פרופ' גדעון שלח

פרופ' גדעון שלח
החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 241, קמפוס הר הצופים.
02-5881870

Gideon Shelach-Lavi is the Louis Freiberg Professor of East Asian Studies and the director of the Institute of Asian and African studies. He is an archaeologists specialized in the Neolithic and Bronze Age of north China. Ph.D. from the Department of Anthropology, University of Pittsburgh (1996).

Since 1994 he is conducting archaeological field works in Northeast China and is currently heading the Fuxin Regional Archaeological Project, in Liaoning province.

He published more than 60 papers in leading academic journals (including Science, Antiquity, Journal of Anthropological Archaeology, Journal of Archaeological Science, and more, including academic journals in China). Among his recent books are: The Archaeology of China: From Prehistory to the Han Dynasty (Cambridge University Press; 2015) and Prehistoric Societies on the Northern Frontiers of China (Equinox 2009)