צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

פרופ' איתן גרוסמן

איתן גרוסמן
החוג לבלשנות והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 231, קמפוס הר הצופים.
02-5880161

המחקר שלי עוסק בשאלות "מדוע שפות הן כפי שהן, וכיצד הן נעשות כפי שהן?" אי לכך, אני מתעניין בגישות אמפיריות לניסיונות להסביר שונות לשונית. כיום רוב המחקר שלי מתנהל במסגרת הקרויה Distributional Typology, אשר שואלת "מה איפה למה (מתי)?". פרויקטים שמתנהלים עכשיו כוללים (א) הטיפולוגיה הפונולוגית של אירופה-אסיה, עם דגש על הטיפולוגיה האזורית של שינוי הגאי, (ב) הטיפולוגיה של שינוי-בעקבות-מגע, בעיקר בתחומי הערכיות והטרנזיטיביות, אלטרנציות פעליות, מילות יחס וצייני יחסה, ושינוי הגאי, (ג) גישות אמפיריות לשינוי סמנטי, לרבות ניתוח חישובי, ו(ד) הטיפולוגיה של אנקורפורציה. אני גם עובד (או עבדתי) על מצרית עתיקה-קופטית, נואר, ספרדית, מיננגקבאו, ועברית חדשה. 

באוניברסיטה העברית, אני משמש כראש המדור הפונקציונלי בחוג לבלשנות. אני חבר במרכז לחקר השפה, הלוגיקה והקוגניציה, והקמתי בשנה שעברה את ה-Dynamics of Language Lab. תלמידי מחקר בהנחייתי (לרוב עם חוקרים נוספים) עובדים על קצ'וואה, גרמנית, יידיש, ניתוח חישובי של שינוי סמנטי, עיבודן של יחידות הנגנה, ומחקרים ניסויים של הטיות קוגניטיביות שעשויות להיות מעורבות בתפוצות טיפולוגיות.