צור קשר

מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות 
הפקולטה למדעי הרוח, בניין מנדל, הר הצופים 
האוניברסיטה העברית בירושלים, 9190501 ישראל 
טל: 02-5881279 
פקס: 02-5881196 
דוא"ל: scholion@huji.ac.il

מנדל

ד"ר אור חסון

אור חסון
לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, האוניברסיטה העברית בירושלים
בניין מנדל, חדר 230, קמפוס הר הצופים.
02-5882898

אור חסון למד ספרות ספרדית ולטינו-אמריקנית ופסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית; עבודת הדוקטור שלו עסקה במושג השיגעון (locura) בספרד בעת החדשה המוקדמת ובדיאלוג שבין כתיבה רפואית על שיגעון לייצוגיו בספרות תור הזהב (ה-Siglo de Oro) בספרד. מחקרים אחרים שפרסם עסקו במקומם של יהודים, מומרים, והשפה העברית בספרות ובהגות הספרדית של המאות ה-16 וה-17. כדוקטורנט היה חבר בקבוצת מחקר במרכז מנדל סכוליון, ולאחר מכן בילה שנתיים כעמית פולברייט ויד הנדיב במחלקה לשפות וספרויות רומאניות בהרווארד. הצעת המחקר שלו למנדל סכוליון כוללת שלושה פרויקטים: הראשון מחבר בין ייצוג משוגעים בפולקלור הספרדי לאחרוּת דתית ואתנית בעת החדשה המוקדמת, השני עוסק במקומה של השפה הערבית בלקסיקוגרפיה הספרדית של המאה ה-17, והשלישי יוקדש למפגשים ספרותיים ותרבותיים במרחב האיבּרי של ימי הביניים.