ד"ר אופיר חיים

צילום: ים טרייבר
יהדות ואסלאם בימי הביניים
בניין מנדל, חדר 256

ד"ר אופיר חיים כתב את עבודת הדוקטור שלו בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. בשנה האקדמית 2020-21 היה עמית בתר-דוקטורט באוניברסיטת פרינסטון מטעם קרן פולברייט. מחקרו עוסק באינטראקציות החברתיות, האינטלקטואליות והלשוניות בין קבוצות דתיות ואתניות שונות במרחב האיראני הקדם-מודרני. הפרויקט הנוכחי שלו מוקדש לקורפוס עשיר ורב-לשוני שזכה לכינוי "הגניזה האפגאנית". קורפוס טקסטואלי זה זורה אור משמעותי על קבוצות שטרם הושמע קולן במקורות הידועים לנו, בפרט המיעוט היהודי, האוכלוסייה הכפרית ובעלי האדמות העירוניים. דרך קריאה ותרגום של מסמכי הקורפוס, ד"ר חיים בוחן את חוויות היומיום של יהודי מזרח איראן ויחסיהם עם הרוב המוסלמי, ומספק מבט חדשני על יחסי המרכז והפריפריה באזור זה.

פרסומים נבחרים:

Haim, Ofir. “The Islamic East.” In The Cambridge History of Judaism, Volume 5, The Middle Ages: The Islamic World, edited by P. Ackerman-Lieberman. Cambridge: Cambridge University Press (forthcoming in 2021).

Haim, Ofir. “The Early Judeo-Persian Manuscripts in the British Library and in the National Library of Russia: A Unified Textual Corpus?” Intellectual History of the Islamicate World 9/1-2, 2020. pp. 29-61.

Haim, Ofir. “Acknowledgment deeds (iqrārs) in Early New Persian from the Area of Bāmiyān (395-430 AH/1005-1039 CE).” Journal of the Royal Asiatic Society 29/3, 2019. pp. 415-446.

Haim, Ofir. “What is the ‘Afghan Genizah’? A Short Guide to the Collection of the Afghan Manuscripts in the National Library of Israel, with the Edition of Two Documents.” Afghanistan 2/1, 2019. pp. 70-90.